Obchodní podmínky

Informace a obchodní podmínky www.dkkd.cz

Níže naleznete obchodní podmínky, tak jak jsou stanoveny zákonem. Při naší výrobě platí, že děláme vše pro to, abyste jako zákazníci byli se svým výrobkem maximálně spokojení a aby vám vydržel dlouhá léta. I když je tedy například naše oficiální záruční lhůta stanovena na 24 měsíců, věříme našim výrobkům a naší práci natolik, že si můžeme dovolit tvrdit, že naše práce dlouze tuto záruční lhůtu přežije. Proto, i kdyby vám po pěti letech povolil kterýkoliv steh, bezplatně vám šití opravíme.

Pokud se váš výrobek časem ošoupe, poškrábe, či už se mu nebudou lesknout hrany, neváhejte nás kontaktovat, opravíme vám jej, zrenovujeme, nabalzámujeme, nalakujeme, vyleštíme. Chceme, aby vám sloužil co nejdéle. Služba může být zpoplatněna, v běžných případech je pouze za cenu poštovného.

Mějte prosím na paměti, že u výrobků, které vám budeme ručně patinovat, nemusí být výsledek 100% stejný jako to, co vidíte zde na stránkách. Každý kus kůže má jiné savé vlastnosti a jinou strukturu a tím se naše výrobky odlišují od toho, co je možné běžně koupit v obchodě.

Každá useň má jiné vlastnosti a jednou z nich je i intenzita, s jakou „pouští“ při běžném používání barvu (např. i koželužny tuto veličinu někdy měří). Jako u jiných, i u našich kůží dochází k mírnému pouštění barvy. Některé materiály, jež způsobují větší tření, tomuto dále napomáhají. Vezměte tuto skutečnost, prosím, na vědomí. Z hlediska ošetření kůže děláme maximum k minimalizování tohoto jevu, ale pro zachování vzhledu koženého výrobku (tzn. aby nevypadal jako z umělé hmoty) je nezbytné podstoupit riziko mírného „otěru“ a přizpůsobit tak jeho užívání. Doporučujeme vyzkoušet reakci materiálů na malém vzorku výrobku (obzvláště u světlého oblečení, mobilních telefonů).Za případné škody neneseme odpovědnost.

Useň je přírodní materiál s osobitou „kresbou“ formovanou za života zvířete, z nějž pochází a ovlivněný dalším zpracováním. Drobné šrámy na usni nebo rozdílný odstín nejsou vadou, ale přirozenou vlastností materiálu. Také používáním výrobku a vystavováním slunečnímu záření useň tmavne a získá charakteristickou patinu. V případě, že byste o tyto vlastnosti neměli zájem, osobně nás před objednávkou kontaktujte.

Identifikační údaje obchodníka

Daniel Knedla
Okružní 4733
76005 Zlín
Česká republika
IČO: 87489309
telefon: 728466621
e-mail: info@dkkd.cz
web: www.dkkd.cz

Nákupní řád

Veškeré objednávky pořízené v internetového obchodu www.dkkd.cz jsou závazné okamžikem odeslání objednávky. Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s našimi obchodními, dodacími a platebními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Takto odeslaná objednávka je platnou Kupní smlouvou. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky. Po objednání prostřednictvím webového formuláře obchodu, vám bude zaslán automatický e-mail potvrzující přijetí objednávky do systému ehopu, který pouze oznamuje zapsání do systému eshopu. V nejbližší možné době zpracuje náš pracovník Vaši objednávku, případně si od Vás vyžádá doplňující informace. V případě, že je zboží nedostupné, nebo není možné vyhovět žádosti zákazníka o individuální úpravu, může být objednávka odmítnuta. O jednotlivých stavech zpracování objednávky budete informování e-mailem.

Vrácení zboží

Kupující má při koupi přes internet právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Právo odstoupení od smlouvy zaniká tehdy, pokud je zboží upraveno či vyrobeno dle přání zákazníka (§1837 písm. D, 89/2012 Sb.Občanského zákoníku).

Rozhodne-li se zboží vrátit, musíte jej nepoškozené, kompletní (včetně záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi poslat zpět nebo doručit osobně a v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nezasílejte dobírkou, nebude akceptována.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na zaslání zboží k zákazníkovi, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Správnost údajů

Vyhrazujeme si právo měnit texty a fotografie jednotlivých nabídek. Upozorňujeme, že může dojít k barevným nepřesnostem v závislosti nastavení monitoru, na kterém zboží prohlížíte. Zboží je ručně vyrobené, a proto dochází k odchylkám od vzhledu i velikosti od přiložených fotografií.

Zrušení objednávky

Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout. Důvodem může být výrazné navýšení ceny materiálu, nedostupnost zboží, evidentní překlep v ceně či textu a jiné nepředvídatelné faktory. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude o tomto neprodleně informovat kupujícího. Kupující má právo objednávku zrušit zasláním e-mailu či telefonicky, ale pouze v případě, že se nejedná o zboží vyráběné dle zadání klienta. Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od zakázky, která je vyráběna dle jeho zadání, bude účtován storno poplatek od 30 % do 100 % konečné ceny výrobku, dle aktuální fáze rozpracování a nákladů spojených se zpracováním individuální zakázky. Případně bude využita záloha – viz níže.

Záloha

Záloha bude požadována dle individuální dohody u atypických a cenově náročnějších výrobků. Tato záloha je nevratná a započítává se do ceny výrobky. V případě, že dojde ke zrušení objednávky na základě žádosti zákazníka, bude mu tato záloha vyúčtována a použita na pokrytí nákladů spojených s výrobou.

Dárkové poukazy

V eshopu lze zakoupit dárkový poukaz, který prodávající zasílá ve formátu .pdf, aby si jej kupující mohl v co nejkratším termínu sám vytisknout. Poukaz obsahuje unikátní jednorázový kód. Na žádost zasíláme poukaz poštou. Platnost poukazu je 1 rok od doručení souboru. V případě pochybností o majiteli poukazu, může prodávající požadovat doklad o zaplacení poukazu, respektive požadovat jiné identifikační údaje, jimiž se majitel poukazu prokáže. Opatření má především zabránit zneužití poukazu a to v zájmu kupujícího.

Dodací podmínky

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě se snažíme doručit v co nejkratším termínu od doručení objednávky. Zpravidla zvládáme váš výrobek vyrobit do 4 týdnů od zaplacení objednávky, tato doba se však může lišit dle aktuální vytíženosti výroby. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat. O odeslání zboží Vás budeme informovat e-mailem.

Cena dopravy včetně balení je 149 Kč. Zpravidla používáme krabičku, která nese naše logo. Krabičku pak zabalíme do balícího papíru, a tak ji lze použít jako dárkovou.

Ražba
Ražba je služba, kterou zákazníkovi poskytujeme za předem stanovenou částku, v případě monogramů zdarma. Klient si u nás neobjednává samotnou raznici, pouze službu oražení výrobku. Raznice zůstává majetkem subjektu pod IČO:87489309.

Platební podmínky

Veškeré ceny jsou koncové a jsou platné k okamžiku objednání zboží. K objednávce je přiložen daňový doklad, ve kterém je uvedeno veškeré kupované zboží. Dodavatel není plátcem DPH. Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad (faktura) je vystaven po potvrzení objednávky obchodníkem.

Možnosti platby

Paypal

Po potvrzení Vaší objednávky Vám zašleme kontaktní údaje pro platbu přes službu Paypal.

Platební kartou

Po potvrzení Vaší objednávky Vám zašleme kontaktní údaje pro platbu.

Bankovním převodem ČR

Po potvrzení  Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby. Po obdržení Vaší platby na náš účet, bude zboží dle dodacích podmínek konkrétního produktu odesláno.

Bankovním převodem v rámci EU a Slovenska

Po potvrzení Vaší objednávky se Vám pošleme číslo účtu s variabilní symbolem (případně BIC a SWIFT kód). Po obdržení Vaší platby na náš účet, bude zboží dle dodacích podmínek konkrétního produktu odesláno.

Způsob dodání

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Pokud dojde k poškození zásilky, sepište s přepravcem protokol o poškození. Za škodu odpovídá přepravce. Zásilky jsou pojištěny v odpovídající ceně.

Reklamační řád

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Když se na zboží vady objeví, má zákazník právo na výměnu nebo opravu zboží. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od kupní smlouvy. Záruka se nevztahuje na opotřebení obvyklým užíváním a změnu vzhledu působením klimatických podmínek. Délka odpovědnosti za vady je stanovena na 24 měsíců. U některých výrobků je prodloužena. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Reklamace se vyřizuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným či neopatrným užíváním výrobku. Výrobky slouží především jako módní doplňky, nejedná se o certifikované ochranné pomůcky. Kupující bere na vědomí, že materiál, z něhož jsou výrobky vyrobeny, podléhá opotřebení a s tím spojeným uvolňováním barevného pigmentu. Za takto způsobené škody nenese prodávající odpovědnost.

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující musí na danou skutečnost upozornit po zjištění nedostatku.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení v dodatcích těchto obchodních podmínek.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Označení výrobků

Výrobky jsou označeny logem výrobce, není-li dohodnuto s kupujícím jinak.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě prodávajícího dává kupující provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Veškeré osobní údaje slouží výlučně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, ke komunikaci pro upřesnění požadavků kupujícího, případně jsou předány dopravci v závislosti na použitém způsobu dopravy. Kupující má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z naší databáze.

Přílohy:

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Daniel Knedla
Všemina 324
76315
Česká republika
IČO: 87489309
telefon: 728466621
e-mail: info@dkkd.cz
web: www.dkkd.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Datum objednání: (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o číslo účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
 ______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Daniel Knedla
Okružní 4733
76005 Zlín
Česká republika
IČO: 87489309
telefon: 728466621
e-mail: info@dkkd.cz
 web: www.dkkd.cz

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

   V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
 ______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. emailová komunikace).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.